Duurzaam beheer en onderhoud

In de fase voor duurzaam beheer en onderhoud tijdens de exploitatie van het gebouw blijft data-analyse een hoofdrol spelen. Hierbij hebben alle betrokken partijen continu inzicht in de gebouwprestaties. Als er sprake is van afwijkingen of storingen krijgen zij automatisch bericht en kunnen er maatregelen genomen worden.

Coneco Plus of externe partij

Voor duurzaam beheer en onderhoud kunnen klanten kiezen voor Coneco of voor uitbesteding aan een externe partij.

Coneco onderhoudscontract

In een onderhoudscontract van Coneco worden prestatieafspraken vastgelegd voor een afgesproken periode. Afnemers betalen een vast bedrag per jaar. Coneco garandeert met een compleet dienstenpakket de optimale werking van de totale gebouwinstallatie.

Onderhoud door externe partij

We dragen alle tools over aan alle betrokken partijen – eventueel met de benodigde opleiding en training. Zo blijft het zicht op het optimaal functioneren van het systeem gegarandeerd. Bediening, beheer en onderhoud worden uitgevoerd door een externe partij.