Commissioning, ontwerp en prestatieborging

Parallel aan het Programma van Eisen, het principeschema en de technische installatieomschrijving stellen we een commissioning-plan op. Hierin leggen we doelen vast op basis van vijf prestatiegebieden:

Per prestatiegebied stellen we specifieke KPI’s (Key Performance Indicators) op. Voor iedere KPI definiëren we de gewenste doelwaarde. Online 24/7 data-analyse van alle aanwezige variabelen geeft exact weer wanneer van de prestatie-eis wordt afgeweken.

Grip op het geheel

De projectgegevens en het commissioning-plan zorgen voor grip op het geheel. Ze vormen de input voor het maken van regeltechnische omschrijvingen, regelkastschema’s en voor het specifieke ontwerp van de software. Met meer dan vijfentwintig jaar ervaring kunnen we data omzetten naar oplossingen, de regie voeren over het proces en de optimale werking van de totale gebouwinstallatie verzorgen.