Een goed binnenklimaat leidt tot 5 – 10 % productiviteitswinst en tot minder ziekteverzuim.

bron: leidraad Prestatiecontracten, Ministerie BZK

Vanaf 2020 moeten nieuwe gebouwen in Europa nagenoeg energieneutraal zijn.

bron: leidraad Prestatiecontracten, Ministerie BZK

In Nederland geven we per jaar € 5 miljard uit aan technisch beheer en onderhoud van gebouwen.

bron: leidraad Prestatiecontracten, Ministerie BZK

Prestatiecontracten leiden tot CO2-reductie en kostenbesparing voor energie en onderhoud.

bron: leidraad Prestatiecontracten, Ministerie BZK

Bij de gemiddelde klimaatinstallatie worden de prestatie-eisen bij lange na niet gehaald.

bron: leidraad Prestatiecontracten, Ministerie BZK

De combinatie van IT-, database- en domeinkennis ontbreekt in de branche van meet, regel- en installatietechniek.

bron: leidraad Prestatiecontracten, Ministerie BZK

70% van de klimaatinstallaties in gebouwen functioneert slecht

Gebouwinstallaties bestaan uit een verzameling van verschillende schakels en componenten van diverse partijen. In theorie werken deze schakels optimaal samen, maar de praktijk is vaak anders:

  • Ten eerste omdat iedere partij alleen verantwoordelijk is voor zijn eigen deel.
  • Ten tweede raken door ad hoc-veranderingen (andere inrichting, indeling of functie van een ruimte) veel van de gebouwinstallaties al kort na de oplevering in onbalans.
  • Ten derde ontbreekt het inzicht in de performance van de totale installatie.

Hierdoor worden prestatie-eisen niet gehaald. Een beperkt comfort, een te hoog energieverbruik en te hoge onderhoudskosten zijn de gevolgen.

Optimale werking van de totale gebouwinstallatie

De totaaloplossing van Coneco Plus is gericht op het feilloos functioneren van alle installatieonderdelen afzonderlijk en op een hechte samenwerking tussen alle betrokken partijen. Door de regie te voeren over die samenwerking kunnen we projecten opleveren die in één keer goed hun werk doen en zorgen we voor een optimale werking van het totaal.

2_1.schema_12x