In 5 stappen naar een optimaal functionerend en renderend gebouw

Coneco Plus biedt een totaalconcept voor ontwerp en realisatie, monitoring, data-analyse, duurzaam beheer en onderhoud. We beginnen bij de basis en richten ons op een cyclische aanpak van problemen en niet op het bestrijden van symptomen.

 • 1

  Programma van Eisen en offerte

  Het PvE, het principeschema en de Checklist Offerte Regeltechniek vormen de input voor het ontwikkelen van een I/O-lijst en een offerte.

  meer
 • 2

  Commissioning, ontwerp en prestatieborging

  In de ontwerp- en uitvoeringsfase hanteren we uitgangspunten die nodig zijn voor een goede prestatieborging en een optimale werking van de installatie. Die uitgangspunten leggen we vast in een commissioning-plan; de basis voor ontwerp en realisatie.

  meer
 • 3

  Realisatie en inbedrijfstelling

  We zorgen voorde realisatie en het inbedrijfstellen van de meet- en regelinstallaties én de koppeling met onze data-analysesoftware.

  meer
 • 4

  Data-analyse en optimalisatie

  Aan de hand van data-analyse wordt de totale werking van de installatie tijdens het eerste jaar getest en geoptimaliseerd voor de levensduur van het gebouw.

  meer
 • 5

  Duurzaam beheer en onderhoud

  Op basis van meerjarige contracten verzorgen we duurzaam beheer en onderhoud. Voor extern beheer en onderhoud bieden we een abonnement op onze data-analysesoftware.

  meer